Odstúpenie od zmluvy

Zasielajte na adresu:

Get Results s.r.o.

Varšavská 6

04013 Košice

Formulár na odstúpenie od zmluvy (WORD)

Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF)